Tarieven

De gewijzigde tarieven voor bewindvoering worden jaarlijks op de 1e van elk jaar vastgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie en gepubliceerd in de staats courant.

De tarieven zijn tevens te raadplegen op onderstaande sites
www.Horus.nl – Nederlandse Branchevereniging voor Wettelijk Vertegenwoordigers

Tarievenlijst Moors Bewind 2023

Terug naar hoofdpagina