Bewindvoering

Bewindvoering, ook wel beschermingsbewind meerderjarige personen genoemd, heeft betrekking op het vermogen van een persoon. Het is een wettelijke maatregel ter bescherming van het vermogen van personen die om wat voor reden dan ook niet in staat zijn hun eigen financiën te regelen. De rechter stelt de bewindvoerder aan en controleert daarna de verrichte werkzaamheden.

Het beheer wordt tijdelijk of soms voor altijd uit handen genomen. Het doel is zo een stabiele overzichtelijke financiële situatie te krijgen.

Zodra de beschikking van de kantonrechter in het bezit is van de bewindvoerder, start de bewindvoerder zijn werkzaamheden.

1. De bewindvoerder wijzigt het postadres van alle financiële post in het postadres van Moors Bewind.
2. De bewindvoerder maakt een budgetoverzicht, budgetplan en plan van aanpak.
3. De bewindvoerder moet zich regelmatig verantwoorden bij de kantonrechter.
4. De bewindvoerder zorgt ervoor dat alle inkomsten van degene die onder bewind staat door middel van een beheerrekening beheerd worden en de vaste lasten (o.a. woonlasten/energie/zorgpremie) worden betaald.
5. Tevens zorgt de bewindvoerder dat op een aparte leefgeldrekening wekelijk het huishoudgeld voor de boodschappen wordt gestort.
6. De bewindvoerder verzorgt ook de aanvragen voor bijzondere bijstand, huur en zorgtoeslag en de belastingaangifte.

Tijdens de uitvoering van het bewind en als er sprake is van NIET problematische schulden worden deze schulden middels een afbetalingsregeling terugbetaald.
Onder NIET problematische schulden worden verstaan dat de schulden binnen 36 maanden 100% kunnen worden terugbetaald.

Bij problematische schulden benaderen wij namens U de bevoegde schuldhulpverleningsinstantie (veelal Gemeente of gemeentelijke Krediet Bank, GKB) met als doel het opstarten van een schuldhulpverleningstraject door gemeente of GKB.

Moors Bewind zorgt dat haar cliënten de mogelijkheid hebben om in te loggen in zijn/haar eigen digitale dossier, zodat de cliënt direct ziet wat de actuele status is van zijn/haar financieel beheer.

Voor aanmelding of indien u aanvullende informatie wenst kunt u contact opnemen met Moors Bewind.
Na aanmelding ontvangt u het intakeformulier met een overzicht van de benodigde intakedocumenten en wordt in overleg een intakegesprek gepland.

Terug naar hoofdpagina