Budgetbeheer

Door Moors Bewind wordt budgetbeheer alleen uitgevoerd aansluitend een periode (minimaal enkele jaren) van beschermingsbewind. Budgetbeheer is een maatwerk oplossing voor cliënten voor wie beschermingsbewind een te zware maatregel is geworden, maar die de structuur van maandelijkse budgetteren (budgetbeheer) prettig vinden. Budgetbeheer start direct nadat in overleg tussen cliënt en bewindvoerder/rechtbank het beschermingsbewind beëindigd is.

Voor de kosten van budgetbeheer is het niet mogelijk om bijzondere bijstand aan te vragen bij de gemeente. De tarieven staan vermeld op het de tarievenlijst.

Voor budgetbeheer wordt hetzelfde systeem gebruikt als bij beschermingsbewind, Onview. Werkzaamheden welke niet standaard worden gedaan door de budgetbeheerder zijn:

  • aangifte inkomstenbelasting
  • aanvragen regelingen, Meedoenbijdrage, etc.

Terug naar hoofdpagina