Werkgevers

Elke werkgever weet dat een gezonde en tevreden werknemer betere prestaties levert. Financiële problemen van een medewerker staan dit in de weg.

Wij kiezen voor samenwerking met werkgevers omdat onze ervaring is dat mensen met schulden zelf te lang wachten met het zoeken van hulp. Door bij de eerste signalen proactief te werk te gaan kan een snelle neerwaartse spiraal eerder tot stilstaan worden gebracht. Dit leidt voor alle betrokkenen het snelst en goedkoopst naar een oplossing.

De financiële problemen van uw medewerker kosten u als werkgever al snel 25% van de totale loonkosten:
* De werknemer is vaker ziek (9 of meer dagen per jaar);
* Het verwerken van loonbeslagen kost tijd en daardoor geld;
* Uw medewerker is 20% minder productief.

Moors Bewind kan u helpen deze kosten te besparen. In overleg kan een (tijdelijk) budgetbeheer traject met uw medewerker worden gestart, waardoor uw medewerker inzicht krijgt in zijn/haar financiële problemen en er snel naar een oplossing kan worden gewerkt. Middels een Plan van Aanpak voor aanvang van het budgetbeheer zullen de doelen van het budgetbeheer en de verwachte looptijd worden vastgelegd.

Als werkgever kunt u uw werknemer hierin (gedeeltelijk) financieel ondersteunen door middel van een Sponsorcontract

Voor aanmelding of indien u aanvullende informatie wenst kunt u het contactformulier gebruiken.